Ceramic jars as ‘prestige goods’ in Katu culture: Considering the upland-lowland product exchange network throughout history in Quang Nam Province, Vietnam | Cái ché như một ‘phẩm vật uy tín’ trong văn hóa Katu: Suy nghĩ về mạng lưới trao đổi miền ngược-miền xuôi trong lịch sử ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Authors

  • Ky Phuong Tran

DOI:

https://doi.org/10.26721/spafajournal.v3i0.605

Keywords:

Katu ethnic group, Champa kingdom(s), Central Vietnam, ceramic jar, ‘upland-lowland product exchange network’, Nhóm sắc tộc Katu, vương quốc Champa, miền Trung Việt Nam, cái ché, ‘mạng lưới trao đổi hàng hóa miền ngược-miền xuôi’

Abstract

In this paper the author discusses the social roles of ceramic jars in Katu ethnic culture; how they contributed to the building of the economic background of the ancient Champa kingdom(s); and how they participated in the ceramic trade network in Mainland Southeast Asia.

Trong bài này tác giả thảo luận về vai trò xã hội của cái ché trong văn hóa Katu; nó đã góp phần như thế nào vào sự xây dựng nền kinh tế của vương quốc cổ Champa; và tham gia vào mạng lưới buôn bán gốm sứ ở Đông Nam Á lục địa.

Downloads

Published

2019-08-01

How to Cite

Tran, K. P. (2019) “Ceramic jars as ‘prestige goods’ in Katu culture: Considering the upland-lowland product exchange network throughout history in Quang Nam Province, Vietnam | Cái ché như một ‘phẩm vật uy tín’ trong văn hóa Katu: Suy nghĩ về mạng lưới trao đổi miền ngược-miền xuôi trong lịch sử ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”, SPAFA Journal, 3. doi: 10.26721/spafajournal.v3i0.605.

Issue

Section

Research Articles