Return to Article Details Analytical Chemistry Methods of Estimating the Original Firing Temperature of Bricks from a 19th Century Convent in the Philippines: Perspective of a Southeast Asian Country | Mga Pamamaraan ng Mapanuring-Kimika sa Pagtantya ng Orihinal na Temperatura ng Pagsunog sa Ladrilyo Mula sa Isang Ika-19 na Siglong Kumbento sa Pilipinas: Pananaw ng Isang Bansa sa Timog-Silangang Asya Download Download PDF