Peterson, J., Tiauzon, A., Horrocks, M. and Kottermair, M. (2020) “Environmental History of an Early Spanish Settlement in the Visayas, Philippines: Excavations in the Parian District of Cebu City | Kasaysayang Pangkalikupan sa usa ka Karaang Puluy-anan Katsila sa Kabisay-an, Pilipinas: Mga Nakubkoban sa Distritong Parian, Lungsod sa Sugbu”, SPAFA Journal, 4. doi: 10.26721/spafajournal.v4i0.637.