Corregir: Assessing the Statement of Heritage Significance and Stakeholders’ Perspective as a Basis for Developing an Interactive Museum – The Case of Corregidor Island’s Pacific War Memorial Museum | Corregir: Pagtataya sa Pahayag ng Kabuluhan sa Pamanang Kultural at Mga Pananaw ng mga Kasangkot bilang Batayan ng Pagpapaunlad ng isang Interaktibong Museo– Kaso ng Pacific War Memorial Museum sa Isla ng Corregidor

Authors

  • Angelica Briones Convencido University of Santo Tomas
  • Joshfel Edrain Martin Flores University of Santo Tomas
  • Maria Theresa Bernal Gelua University of Santo Tomas
  • Christine Ross Sagario Jumalon University of Santo Tomas
  • Gieann Alincastre Salantes University of Santo Tomas
  • Allyza Michelle Dela Cruz Suva University of Santo Tomas
  • Jame Monren Tapalla Mercado University of Santo Tomas

DOI:

https://doi.org/10.26721/spafajournal.v3i0.608

Keywords:

Corregidor, Development, Heritage, Current Situation, Interactive Museum, Stakeholders, Pag-unlad, Pamanang Kultural, Kasalukuyang Kalagayan, Interaktibong Museo, Mga Kasangkot

Abstract

The paper focuses on the proposal of an interactive museum in the Pacific War Memorial Museum (PWMM) in Corregidor Island towards emphasizing the island’s history. With this paper, there are three main objectives: to identify the heritage significance of Corregidor; to assess the current situation of Corregidor Island’s PWMM; and to determine the perspective of the stakeholders. Using a qualitative approach and a case study as a research design, the proponents conducted an in-depth interview to fully understand the perspective of the stakeholders. As a result, the proponents initiated the development of the current museum into an interactive museum in accordance to the heritage significance and perspective of stakeholders of the Corregidor Island’s PWMM.


Nakatuon ang papel sa pagmumungkahi ng isang interaktibong museo sa Pacific War Memorial Museum (PWMM) sa isla ng Corregidor tungo na magbibigay-diin sa kasaysayan ng isla. Mayroong tatlong layunin ang papel: tukuyin ang kabuluhan ng pamanang kultural ng Corregidor; itaya ang kasalukuyang kalagayan ng PWMM ng isla ng Corregidor; at malaman ang mga pananaw ng mga kasangkot. Batay sa lapit na kalitatibo at paggamit ng case study, nagsagawa ang mga mananaliksik ng ekstensibong panayam upang maunawaan ang mga pananaw ng mga kasangkot. Bunga nito, sinimulan ng mga mananaliksik ang paglinang ng kasalukuyang museo tungo sa isang museong interaktibo ayon sa kabuluhan ng pamanang kultural at mga pananaw ng mga kasangkot sa PWMM ng isla ng Corregidor.

 

 

Author Biographies

Angelica Briones Convencido, University of Santo Tomas

Ms. Angelica B. Convencido is a fourth year travel management student from the College of Tourism and Hospitality Management of the University of Santo Tomas.

Joshfel Edrain Martin Flores, University of Santo Tomas

Mr. Joshfel Edrain M. Flores is a fourth year travel management student from the College of Tourism and Hospitality Management of the University of Santo Tomas.

Maria Theresa Bernal Gelua, University of Santo Tomas

Ms. Maria Theresa B. Gelua is a fourth year travel management student from the College of Tourism and Hospitality Management of the University of Santo Tomas.

Christine Ross Sagario Jumalon, University of Santo Tomas

Ms. Christine Ross S. Jumalon is a fourth year travel management student from the College of Tourism and Hospitality Management of the University of Santo Tomas.

Gieann Alincastre Salantes, University of Santo Tomas

Ms. Gieann A. Salantes is a fourth year travel management student from the College of Tourism and Hospitality Management of the University of Santo Tomas.

Allyza Michelle Dela Cruz Suva, University of Santo Tomas

Ms. Allyza Michelle D. Suva is a fourth year travel management student from the College of Tourism and Hospitality Management of the University of Santo Tomas.

Jame Monren Tapalla Mercado, University of Santo Tomas

Jame Monren T. Mercado is a faculty member from the Tourism Management Program of the University of Santo Tomas (UST) – College of Tourism and Hospitality Management. He is also a research associate under the UST - Research Center for Social Sciences and Education  He obtained his Bachelor’s Degree in Hospitality Management (Magna Cum Laude) from the Colegio de San Juan de Letran – Manila and Master’s Degree in Cultural Heritage Studies (Magna Cum Laude) from the University of Santo Tomas Graduate School. He presented and published different researches locally and internationally concentrating in heritage management and development; heritage tourism, culinary heritage, tourism planning and development; tourism impacts and sustainability.

Downloads

Published

2019-11-22

How to Cite

Convencido, A. B., Flores, J. E. M., Gelua, M. T. B., Jumalon, C. R. S., Salantes, G. A., Suva, A. M. D. C. and Mercado, J. M. T. (2019) “Corregir: Assessing the Statement of Heritage Significance and Stakeholders’ Perspective as a Basis for Developing an Interactive Museum – The Case of Corregidor Island’s Pacific War Memorial Museum | Corregir: Pagtataya sa Pahayag ng Kabuluhan sa Pamanang Kultural at Mga Pananaw ng mga Kasangkot bilang Batayan ng Pagpapaunlad ng isang Interaktibong Museo– Kaso ng Pacific War Memorial Museum sa Isla ng Corregidor”, SPAFA Journal, 3. doi: 10.26721/spafajournal.v3i0.608.

Issue

Section

Research Articles