Return to Article Details Corregir: Assessing the Statement of Heritage Significance and Stakeholders’ Perspective as a Basis for Developing an Interactive Museum – The Case of Corregidor Island’s Pacific War Memorial Museum | Corregir: Pagtataya sa Pahayag ng Kabuluhan sa Pamanang Kultural at Mga Pananaw ng mga Kasangkot bilang Batayan ng Pagpapaunlad ng isang Interaktibong Museo– Kaso ng Pacific War Memorial Museum sa Isla ng Corregidor Download Download PDF